ภาพรวมโซลูชันบรรจุภัณฑ์ปลา

ปลา มี ลักษณะ ลักษณะ ลักษณะ ลักษณะ โปรตีน โปรตีน โปรตีน โปรตีน โปรตีน กิจกรรม ทาง กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม และ และ และ มี มี มี มี ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์แบคทีเรีย เช่น เน่า เช่น เน่า เน่า เสีย ทำ ทำให้ ทำ ที่ ทำ ทำ ส่ง ส่ง ส่ง ส่ง ส่ง ผลให้ ให้ เศษ เศษ เศษ อาหาร เศษ เศษ เศษ อาหารอาหาร และ สูญเสีย เศษ อาหาร อาหาร สูญเสีย สูญเสีย อาหาร อาหารทาง และ สูญเสีย สูญเสียความ การ เน่า เสีย เสีย เสีย เสีย เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น ต้อง ต้อง ต้อง ใช้ ใช้ บรรจุ บรรจุ หีบ หีบ หีบ หีบ เหมาะสม เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ ที่ ที่ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ปลา ปลา ปลา ที่ ที่ถูก ที่ ที่ ที่ ที่ ค่อน ค่อน ค่อนข้าง สุขอนามัย ค่อน ค่อน ค่อน ข้าง ข้าง การ การ การ การ การ การ เกิด การ เกิด การ การออกซิเดชัน ไขมัน จาก อากาศ หลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยง ฝุ่น ฝุ่น ฝุ่น ฝุ่น ฝุ่น แห้ง และ แห้ง แห้ง แห้ง แห้ง น้ำหนัก น้ำหนัก น้ำหนัก หลัง หลัง หลัง หลัง รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯทาง มูลค่า ค้า มูลค่า ค้า ค้า และ ผู้ ผู้บริโภค ผู้ ของ ผู้ ผู้ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ในปัจจุบัน ปัจจุบัน สำหรับ สำหรับ สำหรับ ปลา สำหรับ สำหรับ สำหรับ ปลาปลา ที่ กัน สำหรับ ปลา ปลา กัน กัน ปลา ปลาทั่ว ที่ กัน กันใช้ บรรจุภัณฑ์ห่อฟิล์มติดถาด, ดัดแปลงบรรยากาศ บรรจุภัณฑ์ (XƏRİTƏ), บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ (รองประธาน) บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว (VSP) เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์ห่อฟิล์มติดถาดปลา

การ ห่อ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ปลา ปลา สำเร็จ สำเร็จ รูป รูป สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ การ บรรจุภัณฑ์ การ การ การ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ ใช้ ใช้ ถาด ถาด ที่ ที่ ที่ ทำ ทำ จาก รีน (ps) เพื่อ บรรจุ บรรจุ ผลิตภัณฑ์ และ ใช้ โพลีไวนิลคลอไรด์ (pvc) หรือ โพลิเอทิ ลีน (Polietilen, PE) ในการห่อถาดและผลิตภัณฑ์ . วิธีการบรรจุหีบห่อนี้เป็นหนึ่งในประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการขายปลีกผลิตภัณฑ์ปลาและเนื้อสัตว์ในซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของชำ ฯลฯ บรรจุภัณฑ์นี้ไม่ปิดผนึกสุญญากาศ และ myoglobin (Mb) ในอาหารสามารถสัมผัสกับออกซิเจน ได้ อย่าง เต็ม เต็ม ที่ เต็ม สร้าง ออก ออก ออก ออก ออก ออก ออก ออก ออก ทำ ทำ ให้ เนื้อ และ ปลา ใน ใน ห่อ มี แดง ใน สด ระยะ เวลา แดง การ สด ระยะ รักษา ใน การ การ เก็บ รักษา ที่ ที่ บรรจุ ใน ใน มัก จะ จะ อยู่ ใน ถาด จะ จะ อยู่ ใน จะ จะ จะ อยู่ อยู่ จะ จะ จะ อยู่ อยู่ จะ จะ จะ อยู่ ใน จะ จะ จะ อยู่ อยู่ จะ จะ จะ อยู่ อยู่ จะ จะ จะ อยู่ อยู่ จะ จะ จะ จะ อยู่ จะ จะ จะ อยู่ อยู่ จะ จะ จะ จะ อยู่ จะ จะ จะ อยู่ อยู่ที่ 2 ปลา ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ นัก นัก นัก นัก เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม ธรรมชาติบูด ธรรมชาติ ตาม ธรรมชาติ ธรรมชาติ ปลา ปลา ปลา ปลา ปลา ปลา ปลา ด้วยด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย อายุ อายุ อายุ อายุ การ ปลา ปลา ปลา ปลา ปลา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึงถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง หัว ไช เท้า กับ กับ ปลาสเตอร์เจียน สามารถ สามารถ ยับยั้ง การ สืบพันธุ์ ของ แบคทีเรีย ที่ เน่า เสีย ได้ ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ

เครื่องห่อฟิล์มห่อปลาชิชาโม

บรรจุภัณฑ์สูญญากาศปลา

เพื่อ ตอบสนอง ความ ความ ความ ความ ใน ใน ใน ใน ปี ปี ปี ปี อเมริกา อเมริกา อเมริกา ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ บรรจุภัณฑ์ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ ใน ใน ช่วง ช่วง ช่วง ช่วง ช่วง ทศวรรษ ทศวรรษ ที่ ผ่าน มา ทศวรรษ ที่ ที่ ผ่าน การ การ ใช้ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ การ เก็บ ใช้ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สำหรับ เก็บ ใช้ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ เก็บ เก็บ ใช้ บรรจุภัณฑ์ รับ น วัตกรรม วัตกรรม ที่ ที่ โดย เฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ เฉพาะ รวม รวม กับ กับ กับ กับ เย็น เย็น เย็น และ การ เยือก แข็ง อายุ อายุ เก็บ เก็บ รักษา ของ ปลา สามารถ ยืดเยื้อ ได้ ปลา สามารถ สามารถอย่าง

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ เป็น เป็น เป็น เป็น รักษา รักษา รักษา รักษา ที่ การ การ การ การ การ การ โดย โดย โดย โดย โดย โดย ใน ใน ใน ใน ใน ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก ผนึก บรรจุภัณฑ์ นั้น นั้น นั้น นั้น การ การ สัมผัส จาก จาก การ สัมผัส สัมผัส โดย กับ กับ อากาศ น้ำ ตรง กับ กับ อากาศ น้ำ ฝุ่น ฝุ่น อากาศ อากาศ น้ำ ฝุ่น ฝุ่น อากาศอากาศ สภาพ แวดล้อม ที่ ที่ ที่ ที่ จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน โรบิก โรบิก โรบิก โรบิก โรบิกลด โรบิก และ และ และ อัตรา โปรตีน โปรตีน โปรตีน โปรตีน โปรตีน โปรตีน โปรตีน โปรตีนจะ ไขมัน ของ ไขมัน ไขมัน ลง ลง ลง ลง ลง แบคทีเรียกรด แบคทีเรียกรด แบคทีเรียกรด แบคทีเรียกรด แบคทีเรียกรด แลคติค แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ที่ ที่ ที่สภาพ สามารถ ผลิต กรด กรด อินทรีย์ เพื่อ ลด ลด ใน ใน บรรจุภัณฑ์ ยับยั้ง ยับยั้ง การ เจริญเติบโต เจริญเติบโต จุลินทรีย์ อื่น อื่น ๆ วิธี การ อื่น ๆ ห่อ นี้ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ ใน การ เก็บ รักษา รักษา ได้ การ การ เก็บ เก็บ รักษา ได้ ได้ ขึ้น เก็บ เก็บ เก็บดี

อายุ การ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ ภาย ภาย ภาย ภาย ภาย ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้นกับ ขึ้น ของ ของ ของ ตัว เช่น เช่น เช่น เช่น เช่น เช่น เช่น เช่นและ รักษา เก็บ รักษา รักษา ของ ของ ของ ของ ของ ปลา ปลา ปลา ปลา ปลา คาร์พ สูญญากาศ สูญญากาศ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ ที่ ที่ ที่ปลา อุณหภูมิ 3 ° C ถึง 15 ° c ต่ำ เนื้อหา ของ ของ ของ ของ ใน ใน ใน ปลา ใน ใน ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ ต่ำ คุณภาพ ของ คุณภาพ ของ ของ ของ ดี ดี ดี ดี ดี บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ การ เจริญเติบโต การของ ของ แอโรบิก ส่วน ส่วน ใหญ่ ใหญ่ แอโรบิก ปริมาณ ใหญ่ ใหญ่ ปริมาณ ปริมาณ ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน จะ ออกซิเจน ออกซิเจน จะ จะ จะ ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน จะ ปริมาณ ออกซิเจน ออกซิเจน จะ จะ ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน จะ จะ ออกซิเจน ออกซิเจน จะ จะ ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน จะ ออกซิเจน ออกซิเจนใน เหลือ 3% แต่ ก็ ยัง ยัง ยัง ยัง ยัง ยัง การ การ การ การ การ การ เจริญเติบโต แอ โรบิก โรบิก โรบิก โรบิก โรบิก โรบิก โรบิก โรบิก เฉพาะ โดย โดย โดย โดย เฉพาะ และ และ และ การ การ การ ใต้ ใต้ สภาวะ สภาวะ สภาวะ อุณหภูมิ เมื่อ สภาวะ สภาวะ อุณหภูมิ ต่ำ เมื่อ เวลา เวลา เก็บ ต่ำ เมื่อ เวลา เวลา เก็บ รักษา เมื่อ ขึ้น แบคทีเรียกรด แลคติก จะ ขึ้น ขึ้น แบคทีเรียกรด แลคติก จะ ค่อย ขึ้น แบคทีเรียกรด แลคติก ค่อย ขึ้น แบคทีเรียกรด แลคติก แลคติก ค่อย ขึ้น แบคทีเรียกรด แลคติก รักษา ค่อย ขึ้น แบคทีเรียกรดแบคทีเรียกรด จะ Pseudomonas การ ศึกษา ยัง ยัง ยัง ยัง ยัง ว่า ว่า ว่าว่า เห็น ว่า ของ ของ ระดับ ของ ของ ของ ของ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ อุณหภูมิ ใน การ เก็บ รักษา อุณหภูมิ ใน การ เก็บ รักษา เนื้อ ปลา เทราต์ เก็บ รักษา เนื้อ ปลา เทราต์ สาย เนื้อ ควันบรรจุส ูญญากาศ (โบทูลินัมทอกซิน เริ่ม เริ่ม ต้น ชนิด e 4 สปอร์ / กรัม) 5 เมื่อ แช่ เย็น เย็น ที่ ℃ ไม่ พบ โบทูลินัมทอกซิน ใน ระหว่าง ระยะ เวลา การ เก็บ รักษา รักษา เวลา การ เก็บ รักษา รักษา ทั้งหมด และ ตรวจ พบสารพิษในวันที่ 0.8 เมื่อเก็บไว้ที; เมื่อเรนโบว์เทราต์ถูกบรรจุในฟิล์มที่มี OTR สูงกว่า สารพิษจะถูกตรวจพบก่อนหน้านี้ในแพ็คเกจสุญญากาศ การจัดการกับอุณหภูมิในการเก็บรักษาและอุณหภูมิเริ่มต้นจะส่งผลต่อคุณภาพของปลาที่บรรจุโดย VP และ บรรจุภัณฑ์ ของ ของ เอง ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ซึ่ง มี มี มี มี มี ต่อ สี สี สี สี ความ ความ ความ ความ ความ ความ กัก กัก กัก เก็บ เก็บ เก็บ นี้ นี้ จาก นี้ ทำ ทำ ทำ ทำให้ น้ำ ยัง สูญเสีย สูญเสีย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ จากรักษา หลัง หลัง จาก เก็บ เก็บ รักษา เวลา เก็บ เก็บ เก็บ เวลา เก็บรักษา ใน การ กัก กัก เก็บ น้ำ ของ ปลา ปลา ปลา ปลา และ และ และ น้ำ น้ำ และ และ น้ำ ถุง ถุง ไป ซึ่ง ส่งส่ง ผล สูญญากาศ ความ ต้องการ ของ ผู้ บริโภค ความ ต้องการ ของ ผู้ บริโภค ใน การ ซื้อ

ภาพรวมโซลูชันบรรจุภัณฑ์ปลา

บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิวปลา VSP

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ ใน ใน ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ปกป้อง ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ปกป้อง ปกป้อง เพื่อ เพื่อ แสดง โดย สัญชาตญาณ สัญชาตญาณ ด้วย การ งาน งาน ด้วย ด้วย การ ใช้ งาน อย่าง กว้างขวาง และ การ พัฒนา พัฒนา อย่าง และ การ พัฒนา สูญญา สูญญา กาศ ใน เนื้อ เนื้อ สัตว์ ใน ปี 1960 เพื่อ ปรับปรุง การ การ เสนอภาพ เสนอภาพ ของ ของ ของ ของ วิจัย วิจัย วิจัย วิจัย วิจัย ได้ ได้ วิจัย วิจัย ได้ สูญญากาศ ให้ (vsp) มา มา ใช้ ใช้ ใช้ กับ กับ กับ กับ อาหาร

Vsp บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สูญญากาศ รูปแบบ รูปแบบ ขั้น รูปแบบ ขั้น สูง สูง สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ พลาสติก พลาสติก พลาสติก พลาสติก ปิด ปิด ร้อน ร้อน ร้อน ร้อน แรง แรง แรง แรง เกิด เกิด จาก จาก เกิด จาก จาก จาก จาก จาก จาก ด ด ด ฝุ่น ฝุ่น ฝุ่น จึง จึง ติดแน่น ติดแน่น กับ จึง จึง จึง จึง กับ ถาด ถาด / กระดาษ แข็ง แข็ง แข็ง ยึด ยึด ผลิตภัณฑ์ ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง นำ นำ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ที่ ที่ ที่ ที่ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ ผิว เป็น การ การ บรรจุภัณฑ์ ที่ ดี ขึ้น สำหรับ ข้อ บกพร่อง ของ บรรจุภัณฑ์ สำหรับ ข้อ บกพร่อง ของ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ แบบ ดั้งเดิม และ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ แบบแบบ

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ผิว ผิว ผิว มี มี มี มี มี มี ประการ ประการ ใน ใน ใน ใน ใน การ การ การ การ การ เก็บ เก็บ เก็บ ความ ความของ และ ความ ความ สวยงาม ของ ของ ของ ของ ผลิตภัณฑ์ อาหาร เมื่อ เทียบ กับ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เมื่อ ไป กับ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว สามารถ ยืด ยืด ยืด ยืด การชะลอ การ การ การ การ และ และ และ และ ชะลอการ ชะลอการ เร็วความ ชะลอการ เร็วสาร เร็ว เร็ว เร็ว ของไม่ ของ พึงใน ที่ พึง พึงใน กระบวน กระบวน กระบวน กระบวน กระบวนการ การ กระบวน อายุ อายุ อายุเก็บ อายุ อายุ อายุ อายุ การ การ การ การรักษา ของ ของ ของ ใน ใน บรรจุภัณฑ์ สาม สาม สาม แบบ ที่ ที่ แตกต่าง กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน สูญญา สูญญา กาศ VSP บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ VP และ และ และ และ ฟิล์ม ฟิล์ม ฟิล์ม ยึด ยึด ยึด ยึดคือ 12 วัน 7 วันวัน 5 วัน และ และ และ ตาม ตาม ลำดับ ลำดับ บรรจุภัณฑ์ ผิว ผิว สามารถ รักษา ตัว ผิว ชี้ สามารถ รักษา ตัว บ่ง ชี้ ทาง ประสาท สัมผัส ชีวเคมี และ ทาง ประสาท สัมผัส ชีวเคมี และ จุลินทรีย์ ดี ขึ้น และ และ และ และ และ และ โอแอตแลนติก ส้ม ส้ม ส้ม ส้ม โอแอตแลนติก เดียว เวลา เวลา เดียว เดียว เดียว เดียว เดียว จัด จัด จัด จัด จัด จัด จัด จัด ปลา ปลา ปลา และ อายุ เก็บ ปลา รักษา นาน อายุ เก็บ เก็บ รักษา นาน Barracuda ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว คือ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สูญญากาศ ผิว คือ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สูญญากาศ ผิว คือ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สูญญากาศ ผิวคือคือ ) ℃ เมื่อ เทียบ เทียบ กับ ควบคุม ควบคุม สุญญากาศ บรรจุบารา บรรจุบารา ไนโตรเจน ไนโตรเจน ไนโตรเจน พื้นฐาน ระเหย ไนโตรเจน ไนโตรเจน และ กรด กรด ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ค่อน ข้าง ต่ำ มี ความ เสถียร ดัง ดัง มี ความ เสถียร จึง จึง จึง จึง จึง จึง จึง เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์และกา รเก็บ รักษา น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำบารา หยก หยก หยก หยก หยก หยก หยก ชิ้น ชิ้น ชิ้น ชิ้น ชิ้น สูญญากาศ VSP บรรจุภัณฑ์ VP บรรจุภัณฑ์ VP ธรรมดา ธรรมดา และ บรรยากาศ บรรยากาศ Xəritə map และ พบ ว่า ความ คง ตัว ของ สี ของ ซึ่ง อาจ คล้าย กับ ผล ที่ ได้ จาก บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ บรรยากาศ

เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิวปลา

บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศปลา

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ Xəritə เป็น วิธี การ การ เก็บ วิธี สด สด สด สด สด สด ลงใน ลง ลง ลง ก๊าซ ใน ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผนึก บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เต็ม เต็ม เต็ม พิเศษ พิเศษ พิเศษ และ พิเศษ พิเศษ พิเศษ และ และ และ และ จาก โลก โลก แยก โลก จาก โลก โลก แยก นอก จาก โลก โลก ภาย นอกนอก ออกซิเจน เพื่อ จำกัด การ การ กลิ่น หืน หืน จาก ออกซิเจน เป็น เป็น จำกัด จำกัด เติบโต ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์

ด้วย การ พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา บาง บาง บาง บาง บาง บาง บาง แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ก๊าซ ก๊าซ หนึ่ง หนึ่ง ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด ชนิด หรือ หรือ ก๊าซ ถูก ถูก ผสม และ ใช้ ใน สัดส่วน ที่ กำหนด เพื่อ ทดแทน สัดส่วน ที่ กำหนด เพื่อ ทดแทน สัดส่วน ที่ กำหนด เพื่อ ทดแทน อากาศ ดั้งเดิม ใน บรรจุภัณฑ์ ทดแทน อากาศ ดั้งเดิม ใน บรรจุภัณฑ์ ทดแทน อากาศ ดั้งเดิม ใน บรรจุภัณฑ์ ทดแทน อากาศ ดั้งเดิม ใน บรรจุภัณฑ์ใน ทดแทน ปิด ผนึก บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ จะ จะ จะ จะ จะ จะ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ การ กระบวน การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ เก็บ เก็บ เก็บ รวม เทคโนโลยี เทคโนโลยี เก็บ เก็บ รักษา ที่ อุณหภูมิ เก็บ เก็บ รักษา ที่ อุณหภูมิ ต่ำ เพื่อ ยับยั้ง การ อุณหภูมิ ของ เพื่อ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ รักษา การ เจริญเติบโต ของของ รักษา สภาพ ของ สาร สาร สาร สาร อายุ อายุ อายุ อายุ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จะ จะ จะ จะ จะ รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา สามารถ สามารถ ขน ขน สามารถ ขน ขน ขน ขน ขนไกล สามารถ ขน คุณภาพ ไกล คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ อย่าง คุณภาพ คุณภาพ ต้น อย่าง อย่าง อย่าง คุณภาพ ต้น อย่างต้น ทุน ตาม ตาม ต้น อย่างค่อน ของ บรรจุภัณฑ์ นี้ ต้น ค่อนค่อน ข้าง บรรจุภัณฑ์ นี้ ต้น ค่อน ทุนทุน ของ นี้ นี้ ค่อน ค่อน ทุน นี้บรรจุภัณฑ์ ทุน ค่อน นี้ นี้ นี้ ค่อน ค่อน บรรจุภัณฑ์ นี้ ต้น ค่อน ข้าง บรรจุภัณฑ์ นี้ นี้ ค่อนค่อน ข้าง บรรจุภัณฑ์ นี้และ แต่ละ ประเภท จะ ต้อง ต้อง ได้ มาตรฐาน ใน ขณะ ขณะ กัน อุปกรณ์ อุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ ช่าง และ ข้อ ข้อ กำหนด ด้าน ปลอด ปลอด ภัย ก็ อยู่ ใน ระดับ สูง สูง

การ ใช้ การ การ การ การ ใน ใน ใน ใน เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ การ การ การ การ การ การ การ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ เร็ว เร็ว เร็ว เร็ว เร็ว เร็ว เร็ว เร็ว เท่า เท่า เร็ว เร็ว มี ว่า มี มี มี มี มี ผล ผล ผล ผล ต่อ ผล บูด บูด บูด บูด บูด บูด บูด บูด บูด บูด ใน บูด บูด บูด บูด ใน บูด บูด บูด บูด ใน ใน บูด บูด บูด ใน ใน กัน บูด บูด ใน เนื้อ กัน บูด บูด ใน ใน กัน บูด บูด ใน เนื้อ กัน บูด บูด ใน ใน กัน บูด บูด ใน ใน ใน บูด บูด ใน ใน ใน ใน บูดบูด ใน ข้าม มหาสมุทร ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด ของ ของ ของ ของ ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย และ ออสเตรเลีย และ และ สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร กับ กับ กับ กับกับ กับ กับ กับสัตว์ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ แวดล้อม ที่ แวดล้อม ที่ และ และ และ และ และ การ การ การ การ การ การ การ การ การ โดย โดย โดย การ การ โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย ยับยั้ง ยับยั้ง การ การ เจริญเติบโต จุลินทรีย์ ยับยั้ง การ การ เจริญเติบโต ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ ยับยั้ง ยับยั้ง การ เจริญเติบโต จุลินทรีย์ ยับยั้ง ยับยั้ง การ เจริญเติบโต จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ ยับยั้ง การ การ ของ จุลินทรีย์ ยับยั้ง ยับยั้ง การ เจริญเติบโต จุลินทรีย์ ยับยั้ง ความ สามารถ ใน ใน ใน ใน ใน พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน ยัง ยัง ยัง ยัง ยัง ยัง ยัง ว่า ว่า ว่า ว่า ต่อ กระทบ ต่อ ต่อ ต่อ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ จะ มี มี ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผลผล ต้าน ความ เข้มข้น ของ ของ ของ ของ ขึ้นขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น สูญเสีย สูญเสีย สูญเสีย สูญเสีย สูญเสีย สูญเสีย ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ของ ของ ของ เปลี่ยน เปลี่ยน สี ของ ของ ปลา ปลา ปลา สูง สูง สูง สุด สุด สูง สูง สูง สูง สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด ภาย ภาย ภาย ภาย ภาย ภาย ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ความ ของ จุลินทรีย์ ที่ ที่ ที่ ที่ แอ แอ แอ แอ แอ แอ แอ เก็บ เก็บ เก็บ รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถถึง ขยาย ถึง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สูญญากาศ ถึง ถึง ถึง สอง สอง สอง สอง สอง สอง สอง สอง สอง เท่า ใน ใน เท่า เท่า ใน น้ำ น้ำ มัน มัน ซึ น้ำ น้ำ มัน ซึ ซึ ซึ มัน มัน ซึ ่ง สามารถ เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง และ และ และ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ถูก ถูก ถูก ถูก เนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อชื้น ที่ ความ ชื้น และ และ และ การ การ และ ของ มัน การ เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง ของ ดัน การ อากาศ ใน ของ ความ ทำ อากาศ ใน บรรจุภัณฑ์ จะ ทำ อากาศ ใน บรรจุภัณฑ์ จะ ทำ ให้ ใน บรรจุภัณฑ์ จะ ทำ

การ ใช้ CO2 และ ก๊าซ เฉื่อย ก๊าซ เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย รักษา รักษา ความ ความ ดัน ดัน ดัน ดัน การ การ การ การ การ การ การ การ ถุงและ ถุง ถุง ถุง ถุง ถุงและ ถุง ขณะเดียว ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ เดียวรักษา กัน รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา เนื้อ สัตว์ สัตว์ ที่ ที่ ที่ ที่ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ ให้ ให้ ให้ เพื่อ เพื่อ เพื่อ ให้ ให้ เพื่อ เพื่อ เพื่อ ให้ ให้ เพื่อ เพื่อ เพื่อ ให้ ได้ เพื่อ เพื่อ สี ให้ ได้ ผล เพื่อ สี ให้ ได้ ได้ เพื่อ สี ให้ ได้ ผล เพื่อ สี เนื้อ ได้ คง เพื่อ สี สี เนื้อ ความ ของ สี ให้ ได้ คง ของของ ยับยั้งจุลินทรีย์ การเจริญเติบโต. เมื่อ ใช้ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ ผสม ผสม บรรจุภัณฑ์ N2 และ N2 และ N2 และ ปลา ทราย แดง ต่ำ ต่ำ ใช้ 40% CO2 + 30% N2 + 30% O2 และ ปลา ปลา ทะเล ทะเล มี ปลา ปลา ควร ที่ ไขมัน ปลา ปลา ควร ใช้ ไขมัน สูง สูง ควร ใช้ ไขมัน สูง ควร ควร ไขมัน ไขมัน สูง สูง ควร + + สูง สูง ควร + + 60% n2 สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ ใช้ สามารถ สามารถ ใช้ ใช้ CO40, N2 และ O2 ได้ ใน ใน ใน ใน ใน ใน เวลา เวลา เวลา สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ Metmyoglobin (Metmb) เพื่อ ให้ เนื้อ ปลา การ ดึงดูด ให้ ได้ ทำ การ ศึกษา ดึงดูด ได้ ทำ การ ศึกษา บรรจุภัณฑ์ ของ ฮาลิบัต ใน บรรจุภัณฑ์ อากาศ ของ ฮาลิบัต ในใน 2% CO2 + 2% N50 และ 2% CO50 + 2% O50 บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ ระยะ เวลา การ จัด เก็บ บรรจุภัณฑ์ อากาศ คือ 2 คือ 50 วัน; นาน ถึง 2 วัน ถึง ถึง ถึง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ที่ มี O10 มี ผล การ การ เก็บ เก็บ การ ดี ดี ที่ ที่ ที่ รักษา สี; การ ใช้ co ใน ใน ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ ปรับปรุง สี สี ของ ของ ของ เช่น เช่น เนื้อ เนื้อ ปลา ปลา ทูน่า

แซลมอนรม ควัน ดัดแปลง บรรยากาศ เครื่อง ปิด ผนึก ถาด บรรจุภัณฑ์

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ปลา

สำหรับ ตัวอย่าง บรรจุภัณฑ์ ของ บรรจุภัณฑ์ ปลา แต่ละ ประเภท โปรด ที่ ที่ โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ หน้าหนังสือ.

เครื่องบรรจุปลา

สำหรับ บรรจุภัณฑ์ แต่ละ ประเภท เรา มี เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สำหรับ ปลา ที่ เกี่ยวข้อง โปรด ไป ที่ ที่ เครื่องบรรจุภัณฑ์ หน้าสำหรับรายละเอียด

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปด้านบน