ภาพรวมเครื่องบรรจุภัณฑ์ทุเรียน

ทุเรียน เป็น ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ปลูก ปลูก ปลูก ปลูก ปลูก เอเชีย ใต้ เอเชีย เอเชีย เอเชีย เอเชีย อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ไทย ไทย ไทย ไทย ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ที่ ที่ ที่ของ ต้อนรับ บริโภค ต้อนรับ บริโภค บริโภค ทั่ว กำหนด กำหนดสำหรับ กำหนด ข้อ กำหนด กำหนด ส่ง ส่ง ส่ง ส่ง ส่ง ทุเรียนและ และ การ การ การ เก็บ การ การ การ เก็บเก็บ รักษา ยาวนาน การ เก็บ เก็บ ยาวนาน ยาวนาน เก็บ เก็บขึ้น รักษา ยาวนาน ยาวนานที่ บรรจุภัณฑ์ทุเรียนแบบครบชุดสำงงดสำงงัััััล ทุเรียนแช่แข็งทั้งลูก และแช่แข็ง เนื้อทุเรียน.

เครื่องบรรจุภัณฑ์ทุเรียนแช่แข็ง

เครื่องบรรจุภัณฑ์ทุเรียนแช่แข็ช่จงงงท

อย่างที่เราทราบกันดีว่าทุเรียนของมาเลเซียไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บเกี่ยวจนกว่าจะถึง 100% และระยะสุกเต็มที่ซึ่งรสชาติและคุณภาพจะดีที่สุด ด้วยเหตุนี้อายุการเก็บรักษาของทุเรียนสดของมาเลเซียจึงสั้นมาก (5- 7 วัน) วัน วัน) ซึ่ง ทำ ทำ ให้ ให้ ให้ ออก แทบ แทบ แทบ แทบ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ดี ดี ที่ ปัญหา ดี ดี ที่ ได้ โดย สามารถ เทคโนโลยี แก้ไข ได้ โดย ด้วย เทคโนโลยี การ แช่ แข็งไนโตรเจน ด้วย ด้วย การการ แข็ง

เครื่องบรรจุสูญญากาศทุเรียน frozne ทัว้้

ทุเรียนสดทั้งลูกสามารถใส่ลงใน .ได ตู้แช่แข็งอุโมงค์ไนโตรเจนเหลว IQF ด้วย อุณหภูมิ ที่ -80 ถึง -100 ถึง - ที่ ผู้ บริโภค บริโภค ซื้อ ทุเรียน แช่ แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง ก็ ก็ ก็ ก็ ก็ สามารถ แข็ง แข็ง ได้ พร้อม รับประทาน รับประทาน รับประทาน วาง พร้อม รับประทาน อุณหภูมิ อุณหภูมิ วาง ใน ใน อุณหภูมิ อุณหภูมิ วาง ใน ใน อุณหภูมิ อุณหภูมิ เวลา 18 ชั่วโมง

การ แช่ แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด ส่ง ส่ง ส่ง ส่ง ส่ง ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ทั่ว ประเทศ ทั่ว ทั่ว ได้ ได้ ได้ ได้ ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน โดย โดย โดย โดยทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ใน อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย อินโดนีเซียเขา อินโดนีเซีย กำลัง กำลัง ดำเนิน ดำเนิน ดำเนิน ดำเนิน ดำเนิน ดำเนินขึ้น ให้ ดี ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่งขึ้น และ ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้นขึ้น และ ขึ้น ขึ้นขึ้น แช่แข็งทันที บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่พวกเขา้ช

โดยทั่วไป กระบวนการคือ:

  1. ใส่ ทุเรียน แช่ แข็ง ทั้ง เปลือก ลง ใน เปลือกพลาสติก หรือ แข็ง แข็ง
  2. ใส่ลงในถุงสูญญากาศพลาสติก
  3. ดูดฝุ่นและปิดผนึกถุงด้วย เครื่องแพ็คสูญญากาศ
เครื่องบรรจุสูญญากาศทุเรียนแงงยนแง่แข่แข

ใน กรณี ส่วน ส่วน ใหญ่ ทุเรียน แข็ง แข็ง ทั้งหมด จะ ถูก บรรจุ ด้วย สุญญากาศ โดย เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ แบบ ห้อง เดียว หรือ เครื่องบรรจุสูญญากาศแบบสองห้องเนื่อง จาก สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ และ และ และ และ และ รูป รูป รูป ทรง ทรง ช่วย ช่วย ให้ ให้ ให้ ให้ ขนาด ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ วิธี วิธี วิธี วิธี ห่อ ห่อทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ถุง ถุง ถุง เป็น เป็นวิธี เป็น เป็น เป็น เป็น หีบ หีบ หีบห่อ การ หีบ หีบ หีบ ห่อ ห่อ ต้น ต้น ต้น ต้น ต้น ต้น ทุน ต้น ทุน ต้น ต้นต่ำ ซึ่ง ตั้งแต่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงประมงปรล8,000 ดอลลณ

เครื่องบรรจุสูญญากาศทุเรียนแงงยนแง่แข่แข

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศเทอร์โมฟอร์ม สำหรับ ทุเรียน แช่ แข็ง ทั้ง ตัว

นอก จาก เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ ทุเรียน ทุเรียน ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว คน คน เริ่ม เริ่ม บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ แบบ แบบ เทอร์โมฟอร์ม สูญญากาศ แบบ สูญญากาศ แบบ เทอร์โมฟอร์ม อัตโนมัติ อัตโนมัติ ให้ ให้ โอกาส โอกาส อัตโนมัติ ให้ ให้ โอกาสให้ ทุเรียน ที่ มาก ขึ้น สะดวก ยิ่ง ขึ้น อย่าง ไร ก็ เครื่อง เครื่อง ค่าใช้จ่ายสูงกว่ามากอาจอยู่ที่ประมาณ 50000 เหรียญสหรัฐ

เครื่องบรรจุสูญญากาศทุเรียนแช่แข

เครื่องบรรจุภัณฑ์เยื่อทุเรียนแกโโโ

สำหรับ เนื้อ ทุเรียน แช่ แช่ แข็ง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 2 ประเภท:

  1. บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ
  2. บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว VSP

เครื่องบรรจุสูญญากาศเยื่อทุเรีทุเงงกน

1. IVP บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ส่วน ส่วน ของ เยื่อ เยื่อ แช่ แข็ง, เนื้อทุเรียนแช่แข็ง 1 ชิ้นต่อแพ็ค

เครื่องบรรจุสูญญากาศเยื่อทุเรีทุเงงกน

บรรจุภัณฑ์นี้ทำโดย เครื่องบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์มเครื่อง บรรจุ สูญญากาศ อัตโนมัติ อัตโนมัติ ให้ ความ เร็ว เร็ว การ บรรจุ ที่ รวดเร็ว สำหรับ เนื้อ ทุเรียน แช่ แข็ง แข็ง

เครื่องบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม

2. บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ของ ทุเรียน แช่ แข็ง หลาย ชิ้น ใน สูญญากาศ สูญญากาศ 1 ใบ

เครื่องบรรจุสูญญากาศทุเรียนแช่แข

บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ผลิตโดย เครื่องบรรจุสูญญากาศสองห้องซึ่ง สามารถ บรรจุ ทุเรียน แช่ แข็ง ทั้ง ลูก แบบ ได้ ได้

เครื่องบรรจุสูญญากาศสองห้อง

เครื่องบรรจุผิวสูญญากาศทุเรียนแแช

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ผิว ผิว ผิว แต่ ช่วย ช่วย ช่วย ยืด ช่วย ช่วย เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ รักษา มี มี มี มี มี มี มี มี น่า น่า น่า น่า ผู้ ผู้ บริโภค ชื่นชอบ คือ ผู้ บริโภค ที่ บรรจุภัณฑ์ ประเภท นี้ กำลัง ที่ บรรจุภัณฑ์ ประเภท นี้ กำลัง เป็น ที่ นิยม นิยม กำลัง เป็น ที่ นิยม นิยม อย่างอย่าง พลาสติก จะ ถูก ถูก ปิด ผนึก ด้วย ชั้น พลาสติก หลัง จาก บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ โปรด ตรวจสอบ วิดีโอ วิดีโอ ด้าน ล่าง การ อ้างอิง อ้างอิง: เครื่องบรรจุภัณฑ์ผิวสูญญากาศ และเครื่องปิดฝาถาด

ถาด ทำ สำเร็จ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ผิว สูญญากาศ ทุเรียน แช่ แข็ง แข็ง

เครื่องห่อทุเรียนราคาเท่าไร

ดัง ที่ เรา เรา เรา เรา ข้าง ข้าง ข้าง ข้าง ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน และ แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่างและ ทุน ทุน ทุน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ทุเรียน ต้องการ ต้องการ หาก ต้องการ รับ รับ รับ ที่ ราคา ที่ ราคา ราคา ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ เครื่อง ที่ ที่ บรรจุ บรรจุ เครื่อง บรรจุ บรรจุ บรรจุ เครื่อง เครื่อง บรรจุ บรรจุ บรรจุ เรา บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ เครื่อง เครื่อง เครื่อง บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ เครื่อง บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ เครื่อง บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ เครื่อง บรรจุ บรรจุ บรรจุ เครื่อง บรรจุ บรรจุบรรจุ โดยใช้แบบฟอร์มติดต่อด้านล่าง ตามมง ตามมง

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปด้านบน