การ ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ใน บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ น้ำ น้ำ

บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ (MAP) เป็นวิธีการบรรจุที่แทนที่อากาศในภาชนะบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยก๊าซผสมตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป ยับยั้งการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์ และยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร สำหรับอาหารที่บรรจุด้วยบรรยากาศดัดแปลง สัดส่วนเริ่มต้น ของ ก๊าซ ใน ใน ใน ใน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ ให้ คง คง คง คง คง คง คง ทั้ง และ และ และ และและ อาหาร และ และ และ ถนอม ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ มาก มาก ไป ยัง สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ต่อเนื่อง ของ ของ ของ ของ ของจึง ของ ของ เริ่ม มี อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง ค้า ค้า ค้า การ ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า ค้า อเมริกา อเมริกา อเมริกา อเมริกาในปี 1930 และ 1970 ปัจจุบัน เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ การ พัฒนา สำหรับ เนื้อ เนื้อ สด ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ จาก สัตว์ น้ำ เต้า หู้ ชีส สด ผัก ผลไม้ และ อาหาร สำเร็จ รูป รูป
บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ ใช้ กัน อย่าง แพร่หลาย สำหรับ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ต่าง ๆ รวม ทั้ง เนื้อ ปลา และ นัก เก็ต เก็ต กุ้ง และ หอย

เครื่องบรรจุภัณฑ์ปลาและอาหารทะหาารระเลลล

สารบัญ

องค์ ประกอบ ก๊าซ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ ผลิตภัณฑ์ น้ำ น้ำ

ก๊าซ ผสม ใน ใน ใน ใน ใน ใน มัก มัก มัก มัก มัก มัก มัก มัก และ และ และ สาม สาม หรือ สอง ก๊าซ ก๊าซ ใน ใน ใน ใน ใน ใน จะ จะ จะ จะ จะ จะ คง คง ยืด ยืด ยืด รักษา รักษา รักษา อายุ รักษา รักษา รักษา โดย การ การ การ รักษา โดย การ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต เจริญเติบโต การ การ การ เจริญเติบโต เจริญเติบโต และ การ สืบพันธุ์ ของ จุลินทรีย์ และ สืบพันธุ์ สืบพันธุ์ ของ จุลินทรีย์ และ สืบพันธุ์ สืบพันธุ์ ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ สืบพันธุ์ สืบพันธุ์ ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ สืบพันธุ์ สืบพันธุ์ ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ สืบพันธุ์ สืบพันธุ์ ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ สืบพันธุ์ สืบพันธุ์ ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ สืบพันธุ์ ของสืบพันธุ์ น้ำ และ ลด ลด ลด ลด ลด กรด กรด กรด กรด กรด กรด ถ ถ ถ ถ ถ ถ ถ นอมรักษา นอมรักษา สัตว์ สัตว์ สัตว์ ดี กว่า บรรจุภัณฑ์ สัตว์ อากาศ และ กว่า สุญญากาศ ภาย ใต้ เงื่อนไขเดียว กัน สุญญากาศ ภาย ใต้ เงื่อนไขเดียว ใต้ กัน ตัวอย่าง เช่น ภาย ใต้ ใต้ เงื่อนไข ของ เช่น ภาย ใต้ดัดแปลง (2% CO2: 2% N60) การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในปลาซาร์ดีนจะถูกยับยั้งมากขึ้น อายุการเก็บรักษาของปลาซาร์ดีนภายใต้ MAP สภาวะสุญญากาศและบรรจุในอากาศคือ 2 วัน 40 วัน และ 2 วันตามลำดับ

CO2 เป็น ก๊าซ หลัก หลัก หลัก หลัก หลัก ใน ใน ใน ใน ใน สด สด สด สด สด สด สด บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ สัตว์ น้ำ ฤทธิ์ ยับยั้ง ยับยั้ง แบคทีเรีย และ เชื้อรา ที่ ปนเปื้อน บน และ พื้น ที่ ของ ปลา และ สามารถ ยับยั้ง ของ ปลา และ สามารถ ยับยั้ง หรือ ปลา ส่ง ผล ต่อ การ เจริญเติบโต ส่ง ผล ต่อ การการ เสีย ได้ ได้ ได้ ลาย ลาย ลาย ลาย ลาย ลายใน ลาย น้ำ และ และ และ และ และ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ ใน สามารถ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง ลง ลง ใน ใน อาหาร อาหาร อาหาร น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ อ่อน น้ำ สภาวะ เพื่อ สภาวะ กรด อ่อน สภาวะ สภาวะ ที่ กรด อ่อน สภาวะ ที่ ที่ กรด อ่อน สภาวะ ที่ เป็น กรด มี สภาวะ ที่ กรด กรด สภาวะ ผล เป็น กรด มี สภาวะ ที่ เป็น กรด มี สภาวะ ที่ เป็น กรด มีมี จุลินทรีย์ เนื่อง จาก จาก จาก จาก จาก ลด ลด ลด อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร หรือ การ การ การ การ การ การ การ การว่า การ การ การ การ การ ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ใด ใด ใด ใด ใด แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า ผล ผล ผล ผล ผล จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ขึ้น ความ ความ ความ เข้มข้น เข้มข้น เข้มข้น เข้มข้น เข้มข้น เข้มข้น ละลาย ละลาย ละลาย ละลาย ละลาย ละลาย ละลาย ละลาย ละลาย ละลาย ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะที่ ที่ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ farer เชื่อ ขณะ ขณะ ขณะ ของ CO2 ต่อ ต่อ คือ คือ คือ ระยะ ระยะ ระยะ ความ ความ ความ เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต อัตรา ลด ลด ลด อัตรา อัตรา ของ ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ใน การ การ จุลินทรีย์ ใน ระยะ การ การ เจริญเติบโต แบบ ลอการิทึม ปั ปัลอการิทึม จจุบัน กลไก การ ถ นอมรักษา ยัง ยัง ไม่ เป็น ที่ เข้าใจ อย่าง อย่าง ถ่อง แท้

เครื่องบรรจุภัณฑ์ปลาและอาหารทะหาารระเลลล

O2: ออกซิเจนเป็นปัจจัยสำคัญในปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพหลายอย่างระหว่างการเก็บรักษาอาหาร ในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ O2 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน และลดการลดลงของไตรเมทิลลามีนออกไซด์ ( Tmao) ภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศที่ปราศจาก O2 สามารถรักษาสีของกุ้งหน้ายาวภาคเหนือ ป้องกันการเกิดออกซิเดชันของไขมันและกลิ่นหืน รักษาความเหนียว และยืดอายุการเก็บรักษา การศึกษาบางชิ้นพบว่าการแยกตัวของ O2 สามารถชะลอการเปลี่ยนสภาพและ การสลายตัวของโปรตีนหอยนางรม การเปลี่ยนแปลงของค่า pH การสร้างและการสลายตัวของกรดอะมิโนอิสระ และการเพิ่มขึ้นของปริมาณไนโตรเจนในเบสที่ระเหยได้ และยืดอายุการเก็บรักษาของ หอยนางรม. การ ศึกษา ล่า ล่า ล่า ล่า ล่า เห็น เห็น เห็น เห็น เห็น เห็น เครื่อง เครื่อง เครื่อง เก็บ เครื่อง เครื่อง เก็บ ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน อากาศ อากาศ อากาศ อากาศ ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต ผลิต น เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน เวอรีน ของ ปลา แมคเคอเรล แมคเคอเรล แมคเคอเรล แมคเคอเรล เทียบ กับ กับ กับ เทียบ เทียบ และ และ และ และ และ และ และ และ การ การ เก็บ เก็บ เก็บ การ เก็บ เก็บ เป็น เป็น เป็น บรรจุภัณฑ์ เป็น ดัดแปลง ดัดแปลง ปลอดสาร บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ยับยั้ง การ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ยับยั้ง การ การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ แอโรบิก แต่ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ แอโรบิก แต่ สร้าง ของ ใน แอโรบิก การ ส่งเสริม การ เจริญเติบโต เจริญเติบโต จุลินทรีย์ ที่ ที่ ไม่ ใช้ เช่น CloseTridium Botulinum

N2: ไนโตรเจน เป็น ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ กลิ่น กลิ่น กลิ่น กลิ่น กลิ่น กลิ่น ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ และ และ ไขมัน ไขมัน ไขมัน ไขมัน ไขมัน ไขมัน เสถียร เสถียร เสถียร เสถียร เสถียร การ การ การ การ การ การ การ การ การ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ง่าย ผ่าน ได้ ได้ ง่าย ผ่าน ผ่าน ได้ ได้ ง่าย ใหญ่ ผ่าน บรรจุภัณฑ์ เป็น ส่วน ใหญ่ จะ ใช้ เป็น ใหญ่ ใหญ่ จะ เป็น เป็น ใหญ่ ใหญ่ จะ เป็น เป็นเป็น บรรยากาศเพื่อป้องกันการยุบตัวของถุงบรรจุภัณฑ์และทำให้บรรจุภัณฑ์ดูเต็ม ในขณะเดียวกันก็ใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์ อากาศและ O2 ในถุงป้องกันกลิ่นหืนจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของปลาที่มีไขมันสูงและไขมันหอย และยับยั้งการเจริญเติบโตและ การสืบพันธุ์ของจุลินทรีย์แอโรบิก

ปัจจัย สำคัญ ที่ ส่ง ผล ต่อ คุณภาพ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ น้ำ

ปัจจัย ที่ ส่ง ผล ต่อ คุณภาพ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สำหรับ ปลา และ อาหาร ทะเล ทะเล

ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ อายุ อายุ อายุ อายุ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ หลาย หลาย หลาย หลาย หลาย หลาย หลาย สัตว์ผลิตภัณฑ์ สัตว์ สัตว์สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ ผ่าน ปรับ สภาพ ก่อน ก่อน เช่น ไส้ สภาพ ก่อน ก่อน เช่น ไส้ หั่น ปลอก ก่อน และ แช่ หั่น ปลอกปลอก กระบวน การ อาจ อาจ อาจ อาจ อาจ อาจ ผล ผล ผล ผล ผล ผล และ และ และ และ และ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ น้ำ น้ำ ด้วย น้ำ ด้วย Xəritə ใน การ บรรจุ Xəritə สำหรับ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ความ ปลอด ภัย ภัย บรรจุภัณฑ์ และ และ อายุ การ เก็บ รักษา และ ได้ การ เก็บ รักษา อาหาร ได้ การ ผล รักษา กระทบ ได้ รับ ผล กระทบ อาหาร ได้ รับ ผล กระทบกระทบ นี้: อุณหภูมิอุณหภูมิ ใน การ การ จัด ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ความ ความ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี องค์ ประกอบ รูป ผลิตภัณฑ์ ของ ก๊าซ ประกอบ ปริมาณ อัตราส่วน ของ ก๊าซ ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ ถึง ก๊าซ ใน ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ (v / w) วัสดุ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

อุณหภูมิ

อุณหภูมิ ใน การ การ การ การ การ การ การ การ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ กำหนดเร็ว กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด และ ระดับสภาพ เร็ว คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพใน คุณภาพ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ สำคัญ สำคัญ ที่ ที่ที่ ที่ ที่ การ การ การบรรจุ การ การผลิตภัณฑ์ ห่อ ห่อ ของ ของ ของ ของ ของและ สัตว์ และมี สัตว์ น้ำ และ และ และ โดย โดยมี ผลผล ผล การ เก็บ รักษา ของ ของ สัตว์ น้ำ Xəritə ตาม ที่ İngilis tövsiyə heyəti Qida (ACMSF) ระบุ ว่า เมื่อ การ ทำ ความ เย็น เย็น เป็น ปัจจัย ควบคุม เพียง อย่าง เดียว สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ บรรจุ หีบ ห่อ ที่ ผลิตภัณฑ์ บรรจุ บรรยากาศ ห่อ อายุ การ เก็บ บรรยากาศ ดัดแปลง อายุ การ เก็บ เก็บ รักษา ควร จำกัด การ ที่ ที่ ที่ เก็บรักษา 5 วัน เมื่อ เมื่อ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ ได้ ได้ ได้ ได้ ถึง ถึง เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ เมื่อ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ต่ำ กว่า ความ กัน กัน มาก มี ความ แตกต่าง กัน มาก ใน พารามิเตอร์ อุณหภูมิ ใน ใน ใน ศึกษา อุณหภูมิ ๆ ใน การ ศึกษา ต่าง ๆ และ การ ศึกษา ต่าง ๆ และ การ ศึกษา ต่าง ๆ ๆและ อุณหภูมิอุณหภูมิ แต่ -5 ° C โรค ใน ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ เนื่อง เนื่อง การ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ และ เอ็นไซม์ และ และ เอ็นไซม์ เอ็นไซม์ เอ็นไซม์ ที่ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ต่ำ และ เนื่อง เนื่อง เนื่อง มา ของ ของ ของ ของ ของ เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น ฆ่า ฆ่า ฆ่า ฆ่า เชื้อ แบคทีเรีย ที่ ที่ อุณหภูมิ ต่ำ อุณหภูมิ ที่ ที่ ที่ ที่ ทำ ทำ ทำ ทำอายุ ให้ เก็บ รักษา รักษา รักษา น้ำ น้ำ น้ำ Xəritə

เครื่องบรรจุภัณฑ์ปลาและอาหารทะเล

ตัวอย่างเช่น จำนวนโคโลนีทั้งหมดของปลาเฮอริ่งในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ (30% CO2:70% N2) ถึง 106 CFU/g เมื่อเก็บไว้ที่ 4 °C เป็นเวลาประมาณ 11 วัน ในขณะที่จำนวนโคโลนี ทั้งหมดที่เก็บไว้ที่ 10 °C ถึงจำนวนิวจ4; Bønælæs และ คณะ ศึกษา ศึกษา อายุ ศึกษา รักษา รักษา ของ การ ใน รักษา ของดัดแปลงดัดแปลง (40% CO2:40% N2:20% O2, V.W = 2:1) ที่ อุณหภูมิ ต่าง กัน เก็บ ปลา ที่ -20 ℃ เก็บ ปลา เป็น เป็น เวลา 12 เดือน เดือน เดือน คุณภาพ เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญอายุ สำคัญ สำคัญ สำคัญ เก็บ เก็บ เก็บ รักษา รักษา รักษา รักษา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ จาก จาก จาก จาก รักษา รักษา อุณหภูมิ ที่ อุณหภูมิ ที่ ที่ และ และ และ และ และ และ และ และ ของ ความ ความมี ผัน ของ ของ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่างมาก ผล กระทบ อย่าง อย่าง มาก ผล กระทบ อย่าง อย่าง มาก ต่อ กระทบ อย่างอย่าง Xəritə อายุ การ เก็บ เก็บ รักษา เนื้อ เนื้อ ปลา ปลา ปลา ปลา ปลา Xəritə ที่ ด้วย ด้วย ทำ จาก จาก ปลา ค็อด ละลาย ที่ ที่ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ (กว่า 14 วัน) นั้น ยาวนาน กว่า เนื้อ ปลา ค็อด Xəritə วัน) ของ การ เน่า เน่า เสีย ของ คือ คือ ปริมาณ TMA ที่ คือ ปริมาณ ปริมาณ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ ภาย สภาวะ สภาวะ สภาวะ สภาวะ สภาวะ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ 2 ° C TMA ได้ ปลาคอดและปรับปรุงการเจริญเจริงตตข คุณภาพของแท็บเล็ตช่วยยืดอายุกากกรเเเ

นอก จาก นี้ นี้ นี้ นี้ เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี และ และ และ และ ยืด ยืด ยืด อายุ อายุ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ดี ใต้สภาวะ ยิ่ง ภาย ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ การ การ การ การ ของ ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ภาย ภาย ภายใต้ สัตว์ สด แข็ง ภาย ใต้ ใต้ อุณหภูมิอุณหภูมิ แข็ง แข็งแข็ง จะ จะ แข็ง แข็ง จะ จะ จะ แข็ง แข็ง จะ จะ จะ แข็ง จะ จะ จะ จะ แข็งแข็งใต้ สามารถ รักษา คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ ปลา ปลา ปลา ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ที่ มี มี มี มี มี มี รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม สูง สูง สูง ใน บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษาพบ พบ เก็บ เก็บ เก็บ บรรยากาศ บรรยากาศ เก็บ เก็บ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ อุณหภูมิ อุณหภูมิ บรรยากาศ บรรยากาศ ที่ ที่ อุณหภูมิ น้ำ น้ำ สามารถ ที่ อุณหภูมิ น้ำ แข็ง สามารถ ยืดยืด มาก ภาย ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ แข็ง ระยะ แข็ง แข็ง เก็บ เก็บเก็บ ระยะ เก็บ เก็บ เก็บ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่คือ ที่ ที่ คือ คือคือ คือ คือ คือวัน คือ คือ เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา 3 ° C ถึง 2 เท่า ลูก ลูก ลูก ชิ้น ชิ้น ลูก ลูก ลูก ลูก ชิ้น ชิ้น บรรจุ เท่า ลูก ลูก ชิ้น ชิ้น เท่า ลูก ลูก ลูก ชิ้น ชิ้น เท่า เท่า ลูก ลูก ชิ้น ชิ้น เท่าใน 40% CO8: 5% N5 มีอายุการเก็บรักษานานถึง 75 วัน

องค์ประกอบของแก๊ส

อายุ การ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ ที่ ที่ มี มี มี มี มี ความ ความ ความ ความ ความ กับ กับ กับ ส่วน ส่วนของ ประกอบ ส่วน ส่วน ผสม ของ ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ที่ แตกต่าง กัน ควร ควร ที่ ที่ กัน ควร ใช้

องค์ประกอบก๊าซสำหรับบรรจุภัณฑประกอบก๊าซสำหรจุภัณฑ์ยกลล
อายุ การ เก็บ เก็บ รักษา รักษา ของ ของ ปลา ปลา ของ ของ ของ ของ ปลา บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์บรรยากาศ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ (2 ± 0.5) ℃, 70% CO2: 30% N2 ก๊าซ บรรจุ อากาศ คือ 20-21 วันและ 11 วัน ตาม ลำดับ องค์ ประกอบ ของ ตาม ลำดับ องค์ ประกอบ ส่ง ผล ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ ของ ของ ของ ของ ของ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ การ ต่อ การ การ การ การ ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ประกอบ ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง บรรยากาศ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ แล้ว ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ถึงถึงถึงถึงที่ถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึงถึง % ถึง 2% CO50 จะ จะ ใช้ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง เนื่อง จาก จาก จาก อัตราส่วน อัตราส่วน อัตราส่วน เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม อัตรา การ จะ เพิ่ม อัตรา บรรจุภัณฑ์ สูญเสีย น้ำ น้ำ ของ บรรจุภัณฑ์ และ ทำ น้ำ ของ บรรจุภัณฑ์ และ ทำ น้ำ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เนื่อง ทำ ให้ บรรจุภัณฑ์ ยุบ เนื่อง จาก ให้ บรรจุภัณฑ์ ยุบ เนื่อง จาก ให้ บรรจุภัณฑ์ ยุบ เนื่อง จาก ให้ บรรจุภัณฑ์ ยุบ เนื่อง จาก จาก บรรจุภัณฑ์ ยุบ เนื่อง จาก ให้ บรรจุภัณฑ์ ยุบ

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ เข้มข้น เข้มข้น เข้มข้น เข้มข้น เข้มข้น มาก มาก มาก กว่า กว่า หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ ยืด ยืด อายุ เก็บ เก็บ เก็บ รักษา รักษา รักษา รักษา สด สด สด สด สด สด สด สด จาก จาก จาก ใน ใน ใน ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ใน ใน ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ภาย ภาย ใต้ ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ อากาศ ภาย ใต้ ใต้ สภาวะ บรรจุภัณฑ์ อากาศ ภาย ใต้ใต้ใต้ รักษา คุณภาพ ของของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ที่ การ การ วิจัย วิจัย แสดง แสดง แสดง แสดง แสดง แสดง แสดง Xəritə ที่ มี ความ เข้มข้น ของ สูง สูง สูง (2% CO50: 6% N12, ปลา เทราท์; 2% CO4, COD) มี ผล ยับยั้ง แบคทีเรีย ก่อโรคต่างๆ ได้ดีกว่า MAP ที่มีความเข้มข้นของ CO2 ต่ำ อาจเป็นเพราะการเพิ่มขึ้นของเนื้อหา CO80 ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียแอโรบิกและไซโครฟิล ในเวลาเดียวกัน การมีอยู่และการเพิ่มขึ้นของ CO2 อาจ ลด อัตรา การ การ ของ ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ที่ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ 20% CO2 ที่ 60 ℃ สามารถ สามารถ อัตรา การ การ เจริญเติบโต สูง สุด ของ การ เน่า เสีย ของ ของ การ เน่า เสีย ของ ของ การ เน่า เสีย ของ ของ การ เน่า เสีย ของ ของ การ เน่า เสีย ของ ของ การ เน่า เสีย ของ ของ การ การ เสีย ของ ของ การ การ เน่า เสียเสีย 2%; เมื่อความเข้มข้นของ CO40 เพิ่มขึ้น ระยะการเจริญเติบโตแบบลอการิทึมของ L. monocytogenes จะยืดเยื้อ อัตราการเติบโตสูงสุดจะลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม CO2 MAP ที่สูงจะทำให้ค่า pH ของวัสดุลดลงและเพิ่มการสูญเสียน้ำผลไม้ของบรรจุ ภัณฑ์ หาก ความ ความ ความ ความ ลด ลด ลด ลด ลด ลด สูญเสีย สูญเสีย สูญเสีย น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง พบ พบ พบ เข้มข้น เข้มข้น เข้มข้น เข้มข้น เข้มข้นลง เข้มข้น เข้มข้น เข้มข้น เข้มข้น ลด ลง ลด จาก ลง จาก จาก จาก 2% เป็น สูญเสีย สูญเสีย สูญเสีย สูญเสีย สูญเสีย น้ำ น้ำ น้ำ สูญเสีย คอน คอน คอน คอน คอน คอน คอน คอน คอน

เครื่องบรรจุภัณฑ์ปลาและอาหารทะหาารระเลลล

บาง ครั้ง การ การ การ การ การ ลง ลง ลง ลง ลง ลง บรรยากาศ บรรยากาศ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ ของ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำดี น้ำ น้ำ น้ำ อัตราส่วน อัตราส่วน อัตราส่วน อัตราส่วน อัตราส่วน อัตราส่วน อัตราส่วน อัตราส่วนของ Xəritə (ปลา ที่ มี ไขมัน ไขมัน ปาน กลาง) คือ: 2% CO60: 2% N30: 2% O10 แม้ ว่า การ การ การ การ ของ ของ ของ ของ ของ เร่ง การ การ เกิด เกิด เกิด ก็ ก็ ก็ ก็ ก็ ก็ ก็ ก็ ก็ ก็ ก็ ก็ ก็ เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโตเจริญเติบโต เจริญเติบโต เจริญเติบโตไม่ เจริญเติบโต ที่ที่ เจริญเติบโต ที่ ที่ ที่ ที่ลด และ และลด และ และ และ Trimetilamine ออกไซด์ ที่ สลาย ตัว ตัว เพื่อ สร้าง ไตรเมทิลลา สลาย ตัว เพื่อ สร้าง ไตรเมทิลลา มีน และ สร้าง ไตรเมทิลลา ไตรเมทิลลา มีน เพื่อ สร้าง ไตรเมทิลลา มีน มีน เพื่อ สร้าง ไตรเมทิลลา มีน และ สร้าง ไตรเมทิลลา ไตรเมทิลลา มีน และ สร้าง ไตรเมทิลลา ไตรเมทิลลา มีน และ สร้าง ไตรเมทิลลา ไตรเมทิลลา มีน เพื่อ สร้าง ไตรเมทิลลาไตรเมทิลลา กว่า บรรจุภัณฑ์ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ ใน ใน ใน ใน ใน แอโรบิก แอโรบิก ของ O2 จะ แตกต่าง กันแตกต่าง กัน กัน กัน ก็ ยัง มี มี มี ผล วิจัย หลาย หลาย หลาย หลาย หลาย ให้ ให้ ให้ ให้ เห็น เห็น ใน น้ำ น้ำ มี Xəritə xəritəsi การศึกษาเกี่ยวกับ MAP halibut โดย Hovda et al. พบ ว่า สภาวะ ที่ ที่ มี ออกซิเจน สูง สูง 2% CO2: 50% O2 (อายุ การ การ เก็บ รักษา 50 วัน ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ° ที่ 2% CO23: 4% N50 (อายุ การ เก็บ รักษา รักษา 2 วัน) และ สภาวะ ก๊าซ ที่ ที่ บรรจุ ในอากาศ ( อายุการเก็บรักษา 50 วัน) เป็นไปได้ที่ Hyperoxia MAP สามารถลดการผลิตฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำและยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ในน้ำ การศึกษาปลาทูน่าโดย Jette et al. พบว่าปริมาณฮีสตามีนในปลาทูน่า MAP ภายใต้องค์ประกอบก๊าซ 2% CO20: 10% N60 ถึงมากกว่า 2 40 มก./กก. หลังจากถูกเก็บไว้ที่ 2 ℃ เป็นเวลา 5; ปริมาณ ฮีสตา มีน มีน มีน ตรวจ มีน มีน มีน แม้แม้ แม้ แม้ แม้ หลัง หลัง หลัง หลัง หลัง หลัง หลัง ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ กาบาเยโร กาบาเยโร กาบาเยโร กาบาเยโร กาบาเยโร กาบาเยโร กาบาเยโร กาบาเยโร กาบาเยโร และ และ และ และ และ และ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ผสม ต่าง ๆ เช่น ก๊าซ ก๊าซ ต่าง ต่าง ๆ เช่น 000% CO1.7: 24% N28 และ 1% CO1: 60% O2 ผล การ การ การ การ การ การว่า: 15% CO2: 25% O2 shewanella มี การ ยับยั้ง ที่ แรง ที่ สุด และ เนื้อหา แรง ที่ สุด และ เนื้อหา ของ ที่ สุด และ เนื้อหา ของ ที่ สุด และ เนื้อหา ของ ที่ สุด และ เนื้อหา และ สุด สุด และ เนื้อหา กลุ่ม ที่ บรรจุ บรรจุ ใน อากาศ กลิ่น บรรจุ กลิ่น กลิ่น กลิ่น กลิ่น กลิ่น กลิ่น เน่า เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ การ ไว้ ของ และ และ และ การ เน่า การ ของ บรรจุ บรรจุ ใน ใน การ การ บรรจุ ใน รักษา หลัง การ การ เก็บ เก็บ รักษา การ การ 40 (2 cfu / ml) และ tma (60 มก. Tma-n / 2 ml) เป็น สูง สุด สุด อาจ เป็น การ การ สุด เน่า การ การ การเป็น เน่า สาย พันธุ์ พันธุ์ พันธุ์ พันธุ์ พันธุ์ พันธุ์ พันธุ์ พันธุ์ คาร์บอนได คาร์บอนได คาร์บอนได ต่อ คาร์บอนได คาร์บอนได คาร์บอนได จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก Xəritə ตา มีน ซึ่ง อาจ เหมาะ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ เช่น ปลา ทู น่า มาก กว่า กว่า

ใน การ ศึกษา ศึกษา ศึกษา ผสม ผสม ผสม ผสม ผสม ผสม ผสม ผสม จะ จะ จะ จะ ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำบรรจุภัณฑ์ น้ำ น้ำ ที่ มี มี มี มี มี มี มี บรรยากาศ กัน แต่ส่วน แต่ แต่ แต่ แต่ ก๊าซ ก๊าซ ส่วน ส่วน ส่วนเทคโนโลยี Xəritə เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี จาก การ รักษา รักษา รักษา ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ดู ดู ดู ดู ดู การ การ การ ทับ ทับ ทับ ผล กระทบ กระทบ กระทบ ส่วน ของ หลาย หลาย หลาย ประกอบ ของ เหมาะสม ที่ ที่ เหมาะสม ที่รักษา ใน ใน ใน รักษา รักษาน้ำ สด สด ผลิตภัณฑ์ น้ำ น้ำน้ำ สัตว์ น้ำ น้ำส่วน ใหญ่ ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผลมา มา เป็นมา จาก อย่าง ครอบคลุม ของ ของ ของ ของ แต่ละ แต่ละ แต่ละ แต่ละ ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา ศึกษา กับ กับ กับ ปฏิกิริยา ต่าง ต่างก๊าซ ระหว่าง ๆ ๆ กลาง กลาง กลางที่ กลาง กลาง กลาง กลาง ก๊าซต่าง ก๊าซ ต่าง ต่าง มี มี การ การ การ การกัก การ การ การสด สด สด สด สด สด ที่ ที่แตกต่าง ก๊าซ ที่ ที่แตกต่าง ก๊าซ ที่ ที่ ที่ แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่างกัน และกัน และ การ การ แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง การรวม และ กัก เก็บ ความ ความ ความ ความ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ นอก นอก นอก นอก องค์ นอก องค์ องค์ ของ ของ ของ ของ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศแม่นยำ แม่นยำ แม่นยำ แม่นยำ ของ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศก๊าซ บรรยากาศ เริ่ม เริ่ม ต้น ต้น ต้น ต้น ต้น ต้นซึม ของ วัตถุดิบ การ การ การ การ การ การ การซึม ผ่าน อากาศ อากาศ อากาศ อากาศ อากาศซึม ผ่าน อากาศ อากาศซึม ภัณฑ์ และ จุลินทรีย์ เมแทบ เมแทบ อลิซึม เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง O2 และ ใน ถุง บรรจุภัณฑ์ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ละลาย ระหว่ ระหว่ ระหว่ ระหว่ ระหว่ ระหว่ าง การ เก็บ รักษา รักษา ไม่ ได้ ได้ รับ การ มาก มาก ซึ่ง ซึ่ง มี ความ เข้มแข็ง เข้มแข็ง

ปริมาณก๊าซและอัตราส่วนน้ำหนักบหรรรรรรรั

เนื่อง จาก การ การ การ การ อากาศ อากาศ อากาศ อากาศ อากาศ อากาศ และ การ และ การ การ การ สิ่ง สิ่ง สิ่ง สิ่ง สำคัญ ต้อง ต้อง ต้อง ให้ ปริมาตร ปริมาตร ปริมาตร ปริมาตร ปริมาตร บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กว่า กว่า กว่า ซึ่ง ซึ่ง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง สามารถ ซึ่ง สามารถ สามารถ สามารถ สามารถรับ เพียง แต่ สามารถ สามารถ ไม่ กระทบ กระทบ สามารถ สามารถ รับ กระทบ กระทบ สามารถ สามารถ รับ รับ กระทบ สามารถ สามารถรับ ประกัน ผล สามารถ สามารถสามารถ การ เก็บ รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา การ การ การ การ การ การ โดย โดย บรรจุภัณฑ์ โดย โดย โดย โดย ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ ก๊าซ จะ ของ ของ น้ำหนัก น้ำหนัก น้ำหนัก อาหาร (v / w = 2 ~ 2) เหมาะ อย่าง ยิ่ง แต่ แต่ การ ศึกษา บาง ชิ้น เกี่ยว ศึกษา ศึกษา บาง บาง ชิ้น การ ศึกษา บาง บาง ดัดแปลงบรรยากาศไม่ได้ระบุอัตราส่วนของ V/W และไม่เกี่ยวข้อง อัตราการสลายตัวของ CO3 ซึ่งเป็นดัชนีสำคัญในการศึกษากลไกการรักษาบรรยากาศดัดแปลง หากไม่มีทั้งสองสิ่งนี้ เป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายกลไกของการรักษาบรรยากาศดัดแปลง ในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้น การวิจัยบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศของปลาคาร์พหญ้าปล้องพบว่าอัตราส่วนก๊าซที่เหมาะสมคือ 2% CO3: 2% N50: 2% O40 และอัตราส่วนของปริมาณก๊าซต่อน้ำหนักปลาคาร์พคือ 2:10 หรือ 2: 2

คุณภาพวัตถุดิบและเงื่อนไขเบื้องต

ผล กระทบ ของ ของ ของ ของ มี มี มี มี สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ ปนเปื้อน ปนเปื้อน ปนเปื้อน ปนเปื้อน ปนเปื้อน ปนเปื้อน ก่อน เบื้อง เบื้อง เบื้อง เบื้อง เบื้อง เบื้องของ มี มี มี ตรง ตรง ตรง ตรง ตรง ตรง ตรง รักษา รักษา เก็บ รักษา ของ ของ ของ ใน น้ำ ใน น้ำ น้ำ ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน บรรยากาศ ใน ใน ยิ่ง ยิ่ง บรรยากาศ ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง บรรยากาศ บรรยากาศ ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ของ ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง บรรยากาศ ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง บรรยากาศ ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง บรรยากาศ ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง บรรยากาศ ยิ่ง ยิ่งยิ่ง วัสดุ ต่ำ ลง ลง ลง ลง ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ก่อน ห่อ ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง ยิ่ง รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา มี มี มี บรรยากาศ ขึ้นเท่า ขึ้น ขึ้น เท่า เท่าจำกัด จุลินทรีย์ จำกัด จำกัด จำกัด เก็บ อายุ เก็บ รักษา รักษา รักษา รักษาสัตว์ Xəritə

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ ผลิตภัณฑ์ ปลา และ อาหาร ทะเล

เมื่อ จำนวน จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ไนโตรเจน ไนโตรเจน ไนโตรเจน ไนโตรเจน ไนโตรเจน เหย เหย เหย เหย และ และ และ และ และ ใน ใน ใน ปลา ปลา ปลา ปลา ปลา ปลา ใน ใน ใน ได้ ได้ ได้ เมื่อ จำนวน ยอมรับ ได้ ได้ เมื่อ จำนวน จุลินทรีย์ เริ่ม ได้ ต้นของ กุ้ง หน้า เริ่ม ยาว ยาว ทาง ที่ เน่า เสีย เสีย เสีย เสีย อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง การ การ การ การ เก็บ เก็บ เก็บ กุ้ง กุ้ง กุ้ง กุ้ง จะ จะ เห็น เห็น เห็น เห็น เห็น เห็น เวลา เวลา เดียว เดียวกับ สัมผัส สัมผัส กับ กับ กับ แสง แสง แสง เกิด เกิด เกิด เกิด เกิด ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ ชัด จะ จะ จะ จะยิ่ง

ใน ทำนอง เดียว เดียว เดียว เดียว เดียว ของ ของ ของ ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล ผล นัย นัย นัย นัย นัย เนื้อคุณภาพ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ บรรจุ บรรจุใน บรรจุ และ และ มี มี มี ค็อด ค็อดที่ ค็อด ค็อด ค็อด ที่ ที่ ที่ ที่สามารถ สามารถ นั้น ปลา ที่ สามารถ ปลา ปลา ปลา ปลาค็อด ที่ เนื้อ ปลา ปลา ค็อด ที่ บรรยากาศ บรรยากาศบรรยากาศ ได้ ดัง นั้น นั้น นั้น นั้น รูป รูป รูป รูป เงื่อนไข เงื่อนไข เงื่อนไข การ การ การ การ แปร การ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ ความ ความ ความ ความ กระบวน กระบวน กระบวน กระบวน กระบวน กระบวน กระบวน กระบวน ลด ลด เวลา เวลา ของ ผลิตภัณฑ์ ของ ของ ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ ใน สภาพสภาพ สัตว์ ใน เอื้อ สภาพ แวดล้อม ที่ เอื้อ เอื้อ เอื้อ อำนวยอำนวย ที่ สูง เอื้อ เอื้อ อำนวย เช่น สูง เอื้อ และ อำนวย เช่น สูง เอื้อ เอื้อ อำนวย เช่นเช่น และ ควร ลด ลด ลด ลด การ การ การ การ การ การ เช่น เช่น เช่น เช่น เช่น การ ไขมัน ไขมันก่อน ของ ไขมัน ไขมัน ก่อน บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศดัดแปลง บรรยากาศ จากน้ำ จาก จาก จาก จาก สัตว์น้ำ มี คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ ดี ดี Xəritə map สามารถ ดี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะของวัสดุบรรจุภัณฑ์

การ ซึม ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง มาก บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เป็น เป็น ตัว กำหนด ว่า อัตราส่วน ก๊าซ ใน ภาชนะ ภาชนะ จะ ก๊าซ ใน ที่ หรือ สมดุล วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ หรือ สมดุล วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ แตกต่าง กัน กัน บรรจุภัณฑ์ อัตรา การ แตกต่าง กัน มี แตกต่าง กัน สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ กัน กัน กัน กัน กันรับ รับ ผล ผล อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ และ อุณหภูมิ และ และ โดย โดย รอบ รอบ รอบ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ มีไม่ กั้น ที่ ที่ เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยมป้องกัน เพียง เพียง ป้องกัน ล้น ไหล ล้น ล้น ล้นก๊าซ ล้น ล้น ล้น ของ ล้น ของ ๆ ๆ ๆ ๆ Xəritə ให้ ก๊าซ ภาย ภาย ภาย ภาย ภาย ภาย อีก อีก อีก อีก อีก เกี่ยว เกี่ยว เกี่ยว เกี่ยว เกี่ยว กับ กับ ดัดแปลงมี ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลงมี ที่ กั้น กั้น กั้นกัน กั้น กั้น กั้นเห็น ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ รักษา การภาย Xəritə (50% O2: 50% CO2) อยู่ ใน ลำดับ ต่อ ไป นี้: วัสดุ ที่ มี กำแพง สูง (ฟิล์ม bopp / al / pet / cp)> สิ่ง กีดขวาง ที่ ดี วัสดุ บรรจุภัณฑ์ (ฟิล์ม คอมโพสิต bopp / pa / cp)> วัสดุ บรรจุภัณฑ์ กั้น ปาน กลาง (ฟิล์ม คอมโพสิต pet / CP)>วัสดุกั้นต่ำ (ฟิล์มคอมโพสิต BOPP/CPP)

ปัจจัยอื่นๆ

การ ใช้ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กับ กับกับ กับ กรด กรด กรด กรด กรด การ การ การ การ การ การ การ กัน กัน สาร กัน บูด บูด และ และ และ และ เชื้อ เชื้อ แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรียอายุ เก็บ อายุ การผลิตภัณฑ์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ซึ่ง น้ำ สัตว์ ดี ดีเป็น จะ จะ เป็น เป็น จะ เป็น แนวโน้ม หลัก หลัก หลัก การเทคโนโลยี Xəritə ซิเตท (0.5% หรือ 1%) รวม กับ 50% CO2: 50% N2 บรรจุ กระป๋อง กระป๋อง อุณหภูมิ ℃ ℃ เป็น เวลา เวลา อุณหภูมิ อุณหภูมิ ที่ เป็น เวลา เวลา อุณหภูมิ ของ ที่ ที่ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ ที่ ยับยั้ง ยับยั้ง อย่าง สมบูรณ์ สมบูรณ์ อาจ อาจ เป็น อาจ อาจ อาจ เป็น เป็น เพราะ อาจ อาจ เป็น เพราะ สภาวะ ที่ อาจ เป็น กรด สภาวะ ที่ เป็น กรด เพราะ สภาวะ ที่ เป็น กรด เพราะ สภาวะ ที่ เป็น กรด เพราะ สภาวะ ที่ เป็น การเจริญเติบโตของการเน่าเสียของ Shewanella และชะลอการลด TMAO เป็น TMA ซึ่งช่วยยืดอายุการเก็บของปลาค็อด อายุการเก็บรักษาของปลาแซลมอนรมควันในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศคือ 4 สัปดาห์ และการผสมผสานระหว่าง 25%CO2 :4%N60 และ Nisin สามารถยืดอายุการเก็บเปงน 2 สาฌาส

การ ศึกษา ยัง ยัง ยัง ยัง ว่า ว่า ว่า ว่า ว่า เหย เหย เหย เหย จาก มัน มัน มัน หอมระ หอมระ โหระพา โหระพา และ และ และ และ ออกซิเจนยัง ยัง ออกซิเจน ยัง บวก บวก เชิง บวกอายุ อายุ การ เก็บ การ การ เก็บ เก็บของของ

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ และ คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ

แบคทีเรีย การ เน่า เสีย เสีย ระบุ (SSO) ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ น้ำ น้ำ

การ เน่า เสีย เสีย เสีย เสีย สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ เกิด เกิด จาก จาก จาก จาก จาก การ การ การ การ การ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ สร้าง สร้างซัลไฟด์ ชนิด สร้าง สร้าง เอมีน ซัลไฟด์ ซัลไฟด์ อัลดีไฮด์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรด อินทรีย์ ฯลฯ ส่ง ผล ผล อินทรีย์ กลิ่น ส่ง ผล ให้ ที่ ไม่ พึง พึง พึง ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ และ และ และ โดย โดย ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ เหล่า เหล่า เหล่า ระหว่าง ระหว่างการ ระหว่าง รักษา รักษา รักษา รักษา รักษาจุลินทรีย์ ก็ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ก่อ ใหญ่ ไม่ ก่อ ก่อ ก่อให้ เกิด ก่อ ก่อ เน่า เน่า เน่า เน่า เน่า เน่าเสีย เกิดของ เกิด แบคทีเรีย ที่ เน่า เน่า เน่า เน่า หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง หรือ หรือ หนึ่ง หนึ่ง สืบพันธุ์ สืบพันธุ์ สืบพันธุ์ สืบพันธุ์ สืบพันธุ์ สืบพันธุ์ สืบพันธุ์ สืบพันธุ์ สืบพันธุ์ การ เก็บ เก็บ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ การ การ การ การ การเสื่อม เสีย การ การ การ ใน ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ในน้ำ ของ ผลิตภัณฑ์ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ ที่ ที่ กัน หรือ น้ำ ที่ ต่าง กัน หรือ ชนิด ชนิด ต่าง มี หรือ ชนิดชนิด เน่า เสีย จำเพาะ จำเพาะ จำเพาะ จำเพาะ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ ใต้ กัน กัน กัน กัน กัน เสีย เสีย เสีย เสีย ไม่ เสีย ไม่ ไม่ จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน เล็กน้อย เล็กน้อย เล็กน้อย เล็กน้อย เหล่า เหล่า เหล่า เหล่าความ ความ ความ ความ ทนทาน กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรมซึ่ง กิจกรรม ใน ใน ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่สู่ จะ นำ ไป ไป ไป ไป ไป ไป ไปสู่ ​​การ เสีย เสีย เสีย เสีย เสียสู่ การ เสีย เสียสู่ สัตว์น้ำ พืชหลัก

เครื่องบรรจุกุ้ง

แบคทีเรีย ที่ เน่า เน่า เน่า จำเพาะ ปลา ปลา ปลา ปลา ปลาใน ปลา ที่ ที่ มี มี มี แก่ แก่ แก่ แก่ แก่ แก่ และ ซอก ซอก ซอก ซอก ซอก ซอก แต่ แต่ ปลา ปลา ใน ๆ ๆ อุณหภูมิ ใน การ เก็บ รักษา รักษา ใน การ เก็บ รักษา รักษา ที่ ก๊าซ MAP ที่แตกต่างกัน และสภาวะการแปรรูปและการเก็บรักษาที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อชนิดพันธุ์และการเจริญเติบโตของจำเพาะ แบคทีเรียที่เน่าเสีย Hovda และคณะ ใช้วิธี PCR-DGGE เพื่อระบุจุลินทรีย์ในปลาค็อดใน บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ MAP และพบว่าภายใต้สภาวะออกซิเจนสูง 50%CO2:50%O2 Pseudomonas เป็นพืชที่โดดเด่น ในขณะที่อยู่ใน 50%CO2 : ภายใต้ 50% N2 หรือสภาวะก๊าซที่บรรจุในอากาศ แบคทีเรีย Luminobacteria การ เน่า เสีย ของ SHEVANELLA และ Pseudomonas ล้วน เป็น พืช พืช พืช พืช เมื่อ เมื่อ เมื่อ เทียบ เมื่อ เมื่อ เทียบ เมื่อ เทียบ บรรจุ บรรจุ ใน ใน บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ ที่ก่อ ยับยั้ง ที่ ที่ ที่ ก่อ ก่อ ที่ ที่ ก่อ ก่อ ก่อ จิต จิต จิต จิต จิต จิตที่ H2S ของ ได้ ได้ ได้ นัย ได้ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญ สำคัญสำคัญ Hovda และ คณะ ยัง ยัง ยัง ยัง ยัง ยัง ระบุ จุลินทรีย์ ใน ใน ใน ปลา ใน ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ควบคุม Xəritə ีย์ หลาย ชนิด ชนิด แต่ แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย มี แบคทีเรีย แบคทีเรีย ต่อ ต่อ ต่อ ต่อ และ ถือ ถือ ถือ ถือ ถือ ถือ ถือ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ เน่า เน่า เสีย ของ ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ที่ ของ ผลิตภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง ที่ ที่ มี บรรยากาศ บรรยากาศ น้ำ ๆ ๆ (ปลา คอด ฯลฯ). , Dalgaard และ คณะ เชื่อ เชื่อ ลูมิโนแบคทีเรียม ลูมิโนแบคทีเรียม ลูมิโนแบคทีเรียม สามารถ สามารถ เป็น บ่ง บ่ง บ่ง บ่ง บ่ง บ่ง ที่ ถึง ถึง ถึง ความสด สด สด สด สด การ สด และ การ การ ของ ของ ของ ของ ของ ของ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ ของ ของ สร้าง สร้าง แบบ แบบ จำลอง อายุ เก็บ เก็บ รักษา รักษา เก็บ เก็บ เก็บ รักษา รักษา ทำ นาย ปลา รักษา ปลา ปลา ปลาใน ที่ มี ลูมิโน ลูมิโน ลูมิโน ลูมิโน บ่ง บ่ง บ่ง บ่ง บ่ง บ่ง บ่ง ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ที่เน่า ที่ ที่ ที่ เน่า เน่า เน่า เน่า กว่า กว่า มาก มาก ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ของ ของ ของ ของ Xəritə map ประชากร จุลินทรีย์ ของ ปลา แมคเคอเรล Xəritə (2% CO2:50% N2) ที่ อุณหภูมิ 50 ℃ หรือ 2 ℃ ได้ ได้ ได้ และ เทอร์โมเนโครฟิลา เทอร์โมเนโครฟิลา เทอร์โมเนโครฟิลา เทอร์โมเนโครฟิลา เทอร์โมเนโครฟิลา เทอร์โมเนโครฟิลามา ตาม การ การ การ เน่า การ การ การ และ และ ชีวาเนลลา ชีวาเนลลา และ เอนเทอ เน่า ซี แบคทีเรีย ที่ ปลา ไหล หลัก หลัก ของ ไหล ดัดแปลง ด้วย ด้วย ออกซิเจน (3% CO6) :40% N2:30% O2)

ความ ปลอด ภัย ด้าน อาหาร ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

ปัจจุบัน มี การ การ การ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แต่ มี มี มี มี มี เกี่ยว กับ กับ เกี่ยว กับ กับ กับ กับ กับ กับ ที่ ทำ โรคน้อย โรค ค่อนน้อย น้อย น้อย น้อยตาม น้อย ไรการ การ เพิกเฉย ต่อ ต่อของ เติบโต เติบโตใน เติบโต ของ ของ ก่อ ก่อ ก่อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ ใน ใน จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จาก จากน้ำ Xəritə นำ ไป สู่ สู่ สู่ จริง ว่า ว่า ว่า ว่า ว่าจาก ว่า น้ำ น้ำ มี มี มี สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส สัมผัส ก็ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ที่ ที่ จะ จะ วิจัย นั้น นั้น การ วิจัย ใน ด้าน นี้ นี้ วิจัย ใน ด้าน นี้ นี้ ควร

เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลลลลล

ความ ปลอด ภัย ภัย ภัย ภัย ภัย ภัย และ และ และ และ และ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่าเดียว สภาวะ สภาวะ สภาวะ สภาวะ สภาวะ สภาวะ สภาวะเดียว สภาวะ สภาวะ สภาวะ เดียว เดียว เดียว เดียว เดียว เดียว เดียว ภัย ภัย ภัย ปัญหา ของ ความ ปลอด ภัย ของ อาหาร ความ ปลอด ภัย แบคทีเรีย อาหาร ปลอด ปลอด จาก แบคทีเรีย แบคทีเรีย เช่น เกิด จาก แบคทีเรีย เช่น เช่น เกิด จาก แบคทีเรีย แบคทีเรีย เช่น เกิด จากจาก แบคทีเรีย และ Enterococcus ที่ ปรากฏ ใน ใน บรรจุภัณฑ์ อากาศ และ คล้าย กับ SHIGA BACTERIA เกือบ ทั้งหมด ถูก ยับยั้ง ยับยั้ง ใน ทั้งหมด ดัดแปลงดัดแปลง ยับยั้ง อย่าง ก็ ดัดแปลง ถูก แบคทีเรียโรค เช่น ก็ ตาม แบคทีเรียแบคทีเรีย เช่น CloseTridium Botulinum, Listerium Monosistemlər, Yerinia และ Aeromonas Hydrofila สามารถ เติบโต ได้ ใน ผลิตภัณฑ์ จาก สัตว์ น้ำ Xəritə อุณหภูมิ ต่ำ และ และ ล้วน ส่ง ผล เสีย เสีย ต่อ ต่อ ภัย ภัย ภัย ภัย Xəritə ภัย คุกคาม ที่ อาจ เกิด ขึ้น ขึ้น

การ ศึกษา พบ พบ พบ พบ พบ แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย ก่อ แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย ก่อ โดย โดย โดย โดย โดย โดย ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี นั่น นั่น ความ ปลอด ภัย นั่น สูง กว่า ปลอด สูญญากาศ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง กว่า ยัง สูญญากาศ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ยับยั้ง ยัง สูญญากาศ บรรจุภัณฑ์ ฤทธิ์ ยับยั้ง psixokratilik (0-2) ℃) Listeria Monosistemlər เมื่อ มี 40% CO2: 60% N2 หรือ 100% CO2 และ และ ผสมผสาน ผสมผสาน ผสมผสาน ผสมผสาน ผสมผสาน ผสมผสาน ผสมผสาน ผสมผสาน ผสมผสาน และ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ และ อุณหภูมิ บรรยากาศ บรรยากาศ เพิ่ม สาร ยับยั้ง การ บำบัด ด้วย กรด หรือ การ บำบัด บำบัด ด้วย เกลือ สามารถ ยับยั้ง บำบัด ด้วย เกลือ สามารถ ยับยั้ง ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ แบคทีเรีย ก่อ การ เจริญเติบโต ของ แบคทีเรีย ก่อ โรค เจริญเติบโต ของ แบคทีเรีย ก่อ โรค เจริญเติบโต ดี แบคทีเรีย ก่อ เวลา ที่ ล่าช้า ล่าช้า และ และ ล่าช้า Escherichia Coli O157 สามารถ ปรับปรุง ปรับปรุง ปลอด ปลอด ภัย ของ อาหาร ได้ การ ชะล้าง ด้วย อาหาร ได้ การ กรด (กรด เบนโซอิก + กรด ซอร์บิก ซอร์บิก ซอร์บิก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก ซิตริก หน้า ยาว ภาค เหนือ เหนือ นาน กว่า 40 วัน ภาย ใต้ ใต้ สภาวะ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ ° ° ° ° ° ° C

เพื่อ ให้ มั่นใจ มั่นใจ มั่นใจ มั่นใจ ภัย ภัย ภัย ภัย ภัย สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สร้าง สร้าง แบบ แบบ แบบ แบบ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ สำหรับ ปลอด ปลอด ปลอด ปลอด ปลอดสัตว์ ภัย ผลิตภัณฑ์ สัตว์ สัตว์ น้ำ น้ำ ใช้ ใช้ ใช้ แบคทีเรีย ที่ ที่ ให้ เกิด เกิด โรค โรค บ่ง บ่ง โรค โรค เป็น บ่ง บ่ง ชี้ แบคทีเรีย เป็น จาก บ่ง ชี้ แบคทีเรีย จาก จาก นี้นี้ ที่ ไม่ ปลอด ปลอด ปลอด ปลอด ปลอด เกิด เกิด เกิด เกิด สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ น้ำ น้ำ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้ำ ผลิตภัณฑ์ ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล สามารถ สามารถ สามารถ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ที่ เซลเซียส เซลเซียส เซลเซียส เซลเซียส เซลเซียส เซลเซียส เซลเซียส เซลเซียส เซลเซียส เซลเซียส เซลเซียส เซลเซียส เซลเซียส เซลเซียส บาง บาง บาง บาง บาง บาง บาง บาง บาง บาง บาง บาง บาง บาง บาง บาง บาง ผลิตฮีสตามีนในปลาทูน่าที่เก็บไว้สดที่อุณหภูมิต่ำ และบรรจุภัณฑ์ที่มีบรรยากาศดัดแปลงด้วยออกซิเจนสูงสามารถยับยั้งการผลิตฮีสตามีนโดย Morganella morganii และ luminobacterium นี่คือสิ่งที่ต้องให้ความสนใจเมื่อศึกษา ความ ปลอด ภัย ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ใน บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ บรรยากาศ

ผล กระทบ ของ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ต่อ คุณภาพ คุณภาพ กายภาพ และ เคมี ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ น้ำ

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย เสีย คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ น้ำ ส่วน ส่วน ส่วน ส่วน จุด จุด จุด สี สี และ และ และ และ และ และ และ และ และ ช่วย สร้าง สร้าง และ ฮีสตา มีนมีน ใน สร้าง เก็บ ฮีสตา รักษา มีน สร้าง เก็บ เก็บ เก็บ รักษา เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ รักษา เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ รักษา เก็บ เก็บ เก็บปลาปลา เนื้อปลาค็อด ปลาแมคเคอเรล และปลาแซลมอน แต่มีผลบางประการต่อสี ความยืดหยุ่น การสูญเสียน้ำ ไนโตรเจนเบสที่ระเหยได้ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศด้วยความดันสูง CO2 อาจทำให้เกิดน้ำได้ ผลิตภัณฑ์มีรสเปรี้ยวและอัดลม ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ปัญหา ปัญหา ปัญหา ปัญหา ปัญหาสูญเสีย อัตรา อัตรา การ การ การ การ การ การ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ โดยบำบัดสาร โดย โดย โดยบำบัดสาร เก็บ เก็บ เก็บ น้ำ น้ำ ความ ความ ความ ความ เข้มข้น บาง บาง บาง เข้มข้น เข้มข้น บาง เข้มข้น คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน ได้ เนื้อหา เนื้อหา ของ ได้ ได้ เนื้อหา ของ ของ ของ เนื้อหา ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ เนื้อหา เนื้อหา ของ ของ ของ เนื้อหา ของ โนอิสระ ใน กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อ กุ้ง มังกร นอร์เวย์ ระหว่าง กล้ามเนื้อ กุ้ง เก็บ นอร์เวย์ ระหว่าง การ องค์ เก็บ ภาย ก๊าซ ใต้ องค์ องค์ เก็บ ก๊าซ ใต้ ใต้ องค์ ของ ของ ของ 2:2:2:2:60:15:25:40:40:20:2:2:XNUMX:XNUMX:XNUMX:XNUMX:XNUMX:XNUMX:XNUMX:XNUMX:XNUMX:XNUMX:XNUMX:XNUMX:XNUMX:XNUMX:XNUMX, threonine, valine, lizine และ การ เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง นี้ นี้ ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ที่ ที่ ที่ อุดม ด้วย คุณค่า มาก มาก กว่า ใน ใน ที่ อุดม ด้วย OXNUMX เนื้อหา ของ ของ ออร์นิทีน และ ทริปโตเฟน ใน ของ ออร์นิทีน และ ทริปโตเฟน ใน ระยะ เวลา การ เก็บ รักษา มี เวลา การ เก็บ รักษา มี มากซึ่งอาจส่งผลต่อรสชาต ิและอูมามิ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเครื่องบรรจุภรรจงภรรจลััััล

เครื่อง ปิด ผนึก ถาด ตั้ง โต๊ะ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง

ตาม ความ สามารถ ใน ใน ผลิต บรรจุภัณฑ์ และ ความ ต้องการ เกรด อัตโนมัติ มี 4-6 ประเภท เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแงลลล สามารถใช้บรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้ ตั้งแต่เครื่องปิดผนึกถาด MAP แบบตั้งโต๊ะไปจนถึงบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปลงแบบเทอร์โมฟอร์มอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ราคามีตั้งแต่ไม่กี่พันเหรียญสหรัฐไปจนถึงประมาณ 50,000 เหรียญสหรัฐ คุณสมบัติและข้อกำหนดเฉพาะของ เครื่องแตกต่างกันมาก ตรวจสอบใหสอบให้่จแแแ ติดต่อ เรา สำหรับข้อเสนอแนะ..

บท สรุป

เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ผัก และ ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก น้ำ น้ำ น้ำ น้ำผลิตภัณฑ์ น้ำ น้ำ น้ำ ปีกและ ปีก ปีก ปีก ปีก ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี ไป ทิศทาง ของ ของ ความ ฉลาด ความ ปลอด ของ ความ ฉลาด ความ ปลอด ภัย ความ ฉลาด ความ ปลอด ภัย และ ฉลาด ให้ เห็น ใน ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ใช้ งาน งาน และ งาน งาน งาน และ และ อัจฉริยะ อัจฉริยะ เป็น อัจฉริยะ อัจฉริยะ แอคทีฟ แอคทีฟ หลัก ควบคุม เสถียร แอคทีฟ ของ ระบบ ความ เสถียร เสถียร ของ ระบบ บรรจุภัณฑ์ ปล่อย การ ดูด ซับ หรือ ปล่อย ก๊าซ เช่น หรือ และ ก๊าซ ก๊าซ และ และ o2; บรรจุภัณฑ์ อัจฉริยะ สามารถ ตรวจสอบ ตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง คุณภาพ คุณภาพ อาหาร Time-temperaturlu göstəricilər (ttis) ตัว ชี้ วัด ความ สด ตัว ชี้ วัด การ เปลี่ยนแปลง ตัว ชี้ ชี้ วัด การ เปลี่ยนแปลง ตัว ชี้ o2 เป็น ต้น ต้น ต้น ต้น ต้น ต้น ตัว ชี้ ชี้ ชี้ วัด วัด วัด ชี้ ชี้ ชี้ วัด วัด ตัว ตัว ชี้ หรือ วัด วัด ตัว ชี้ ชี้ การ วิจัย ความ ความ ความ เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี สัตว์ผลิตภัณฑ์ น้ำ ยัง คง คง คง คง คง ด้าน ด้าน ด้าน ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ใน สัตว์ น้ำ น้ำ การ การ การ อายุ อายุ อายุ การ รักษา เก็บ รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา รักษา ได้ ได้ ได้ ได้ การณ์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ กับ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้กับ ได้ กับ กับ ได้ กับ ได้ กับ ได้ ได้ ได้ กับ กับ ให้ ได้ที่ รวม ของ เทคโนโลยี รั้ว ต่าง ๆ และ การ ใช้ เทคโนโลยี ชีวภาพ ระดับ โมเลกุล. ใน ขณะ เดียว เดียว กัน กัน การ พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ พัฒนา ไป ใน ทิศทาง แบบ พกพา ที่ เอื้อ ต่อ ความ ความ ใน ใน การ ผลิต การ จัด เก็บ การ ขนส่ง การ จัด เก็บ การ ขนส่ง และ จัด เก็บ บริโภค

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปด้านบน