Əvvəlcədən hazırlanmış vakuum torbalarında ev heyvanlarının vakuum qablaşdırılması və azotun yuyulması

Packaging Machine

vakuum qablaşdırma maşını

Vakum Paketləmə və ya Vakum-Azot Yuyulması

Əlaqəli Qablaşdırma Materialı

vakuum torbalar

Vakuum torbaları