Qablaşdırma Maşınları ilə əlaqəli Cihazlar

Qablaşdırma prosesində qablaşdırma maşını hər şeyi təkbaşına etmir. Qablaşdırma maşınının düzgün işləməsi, qablaşdırma maşınının daha səmərəli olmasına kömək etmək və ya hazır paketlərə əlavə dəyər əlavə etmək üçün bir neçə növ nəticə avadanlığı tələb olunur.